top of page

GENERELL INFO OM KURSENE:

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt bevissthet rundt skredfare og hvordan forholde seg til skredfarlig terreng. Kurset skal gi deltakerne et innblikk i under hvilke forhold, hvor og hvordan det løsner skred. Hovedformålet med kurset vil være gjenkjenning av skredterreng, gjenkjenning av åpenbar skredfare og en introduksjon til ferdselsrutiner i skredterreng. Kurset gir videre en innføring i grunnleggende kameratredning med bruk av sender/mottaker.

Kursene går over hele dager, vi møtes gjerne ca 09:30 og er ferdig rundt 15:00-16:00.
Det betyr at et 3 dagers kurs er 3 hele dager.

HVEM ER KURSENE FOR:

Kursene er tenkt for deg som er glad i å gå i fjellet vinterstid og har et ønske om å øke sitt kunnskapsnivå med mål om å bli tryggere på egne vurderinger.

HVA TRENGER DU AV UTSTYR:

  • Klær for å være ute en hel dag i vinterfjellet

  • Mat og drikke

  • Sekk på 30-40l

  • Toppturski/Telemarkski/Splitboard. Fjellski kan ikke benyttes.

  • Skredutstyr-Sender/mottager, søkestang, spade (kan leies av oss)

BETALINGSBETINGELSER:

  • 20% betales ved bekreftet påmelding

  • Resterende senest 1 uke før kurset

ANDRE BETINGELSER:

  • Det forutsettes min 4 påmeldte for at kurs gjennomføres

  • Maks ant. personer på kurs er 6 stk

Ønsker du å melde deg på kurs eller vil ha mer info. Send mail til post@gaustatopptur.no 

bottom of page